Det är svårt att säga hur mycket energi ett hus förbrukar. Det beror på mycket från hus till hus och det finns många faktorer inblandade som gör det komplicerat att säga. Det beror på hur huset är utformat, var i landet huset befinner sig och hur man nyttjar sin energi.

Det går att mäta en bils drivmedelsförbrukning med antal liter per mil, och det hade varit skönt om det hade gått att mäta ett hus på liknande sätt. Dock så finns det för många faktorer när det kommer till att mäta energiförbrukningen i ett hus, så det går inte. Det beror på mycket geografiskt. Det kommer så klart göra skillnad om ditt hus befinner sig i Jokkmokk eller i Kivik. Även placeringen på tomten påverkar energiförbrukningen. Även hur huset är utformat, alltså hur många och stora fönsterpartier det finns och volymen på huset. En annan påverkande faktor är vilken typ av värmekälla som används i huset. Energiförbrukningen påverkas även av den familj som bor där – hur många som bor där, vanor och beteenden.

Den totala mängden elenergi som förbrukas, den delen man ser på elräkningen, kan delas upp i två delar: Uppvärmning och varmvatten samt hushållsel.

Hushållselen är den el som används för belysning, disk, tvätt och hemelektronik. Mängden av detta kan variera mycket från hushåll till hushåll. Om man har många elapparater igång, och mindre lågenergilampor och ”slösar” på energin så kan hushållselen bli mycket högre än vad den kan vara.

På grund av detta så kan det vara svårt att veta exakt var gränsen går mellan uppvärmningselen och hushållselen.